Dit zijn onze algemene spelregels:

 • In deze spelregels wordt onder activiteiten verstaan alle diensten die Creatief Atelier Stoer aanbiedt.
 • Het reserveren van één van de activiteiten van Creatief Atelier Stoer houdt in dat je onze spelregels aanvaardt.
 • De door Creatief Atelier Stoer vermelde prijzen voor activiteiten zijn in euro’s en inclusief BTW.
 • Als je je wilt aanmelden voor één van de activiteiten kun je dat per e-mail of telefonisch doen. Je krijgt van de aanmelding een bevestiging per e-mail.
 • Je betaalt Creatief Atelier Stoer voor de gereserveerde activiteiten. Na de bevestigingsmail heb je 14 dagen de tijd om de betaling te voldoen op onze girorekening. Indien er tussen de aanmelding en de geplande activiteit minder dan 14 dagen zit, dien je zo spoedig mogelijk te betalen, doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de activiteit.
 • In geval van verhindering van een deelnemer mag zij/hij een vervanger aanmelden.
 • Voor annulering (voor personen en groepen) geldt dat je tot 14 dagen voor aanvang van de geplande activiteit kosteloos kunt annuleren. Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de geplande activiteit wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Tussen 7 en 2 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% in rekening gebracht. Tussen 2 dagen en aanvang van de activiteit 75% en als je zonder vermelding niet op de activiteit verschijnt wordt 100% in rekening gebracht.
 • Creatief Atelier Stoer streeft er naar om een geplande activiteit altijd door te laten gaan. Indien door omstandigheden een activiteit geen doorgang kan vinden, is Creatief Atelier Stoer hiervoor niet aansprakelijk jegens de deelnemer(s). Creatief Atelier Stoer zal voor een vervangende activiteit zorgen, eventueel verzorgd door een andere medewerker. Indien Creatief Atelier Stoer niet in staat is een vervangende activiteit te verzorgen, ontvangt de deelnemer de aanbetaling terug.
 • De met Creatief Atelier Stoer gesloten overeenkomst leidt voor Creatief Atelier Stoer tot inspanningsverplichting niet tot een resultaatsverplichting.
 • Bij de activiteiten kunnen vlekken op kleding e.d. ontstaan. Houdt hiermee rekening met jouw kledingkeuze. Creatief Atelier Stoer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij workshops op locatie zorgt de opdrachtgever voor een geschikte ruimte en voldoende en geschikt meubilair. Creatief Atelier Stoer is niet aansprakelijk voor beschadigingen in de ruimte of aan het meubilair.
 • Creatief Atelier Stoer houdt zich het recht voor om foto’s die tijdens de activiteit worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.
 • Aan de website, facebookpagina en brochures kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Eventuele klachten over de door Creatief Atelier Stoer geleverde activiteiten dienen uiterlijk binnen 5 dagen na levering hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan Creatief Atelier Stoer kenbaar te worden gemaakt. Na die 5 dagen wordt de deelnemer/opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde activiteit.
 • Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer/opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen.
 • Op de overeenkomst tussen Creatief Atelier Stoer en deelnemer/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.